هنرکده

ترکیب زیبا با قلم ده میلی

ترکیب زیبا با قلم ده میلی

استادعلی اکبرقاسمی

ترکیب زیبا با قلم ده میلی

علی اکبرقاسمی
سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

ترکیب درنستعلیق ازمجموعه استادعلی اکبرقاسمی

ترکیب درنستعلیق ازمجموعه علی اکبرقاسمی

چلیپاازمجموعه استادعلی اکبرقاسمی

چلیپاازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه استادعلی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه استادعلی اکبرقاسمی

سطرنویسی ازمجموعه علی اکبرقاسمی

 

نقاسی رنگ وروغن روی بوم اثر استادعلی اکبرقاسمی

نقاسی رنگ وروغن روی بوم اثر علی اکبرقاسمی

نقاشی رنگ وروغن اثراستادعلی اکبرقاسمی

نقاشی رنگ وروغن اثرعلی اکبرقاسمی

نقاشی رنگ وروغن اثراستادعلی اکبرقاسمی

نقاشی رنگ وروغن اثرعلی اکبرقاسمی

سطرنویسی نستعلیق اثراستادعلی اکبرقاسمی

سطرنویسی نستعلیق اثرعلی اکبرقاسمی

تابلو خط ونقاشی روی بوم ابعاد90*60اثراستادعلی اکبرقاسمی (الهام گرفته شده ازاستادجلیل رسولی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوش آمدیدبه هنرکده قاسمی

One thought on “هنرکده

پاسخ دادن به استادعلی اکبرقاسمی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>