برگه نمونه

خوشنویسی r3

اثری ازمجموعه خوشنویسی استادعلی اکبرقاسمی

چلیپااثراستادعلی اکبرقاسمی

چلیپااثراستادعلی اکبرقاسمی

اثری ازمجموعه استادعلی اکبرقاسمی

اثری ازمجموعه استادعلی اکبرقاسمی

چلیپااثراستادعلی اکبرقاسمی

چلیپااثراستادعلی اکبرقاسمی

گلعذار ی زگلستان جان مارابس.  زین چمن سایه ان سرو روان مابس

گلعذار ی زگلستان جان مارابس. زین چمن سایه آن سرو روان مابس

هنرخوشنویسی وخلاقیت درنستعلیق1r

اثری ازمجموعه خوشنویسی استادعلی اکبرقاسمی

چلیپادرنستعلیقr2

اثری ازمجموعه خوشنویسی استادعلی اکبرقاسمی

اثراستادعلی اکبرقاسمی

اثراستادعلی اکبرقاسمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>