خدمات سنگ صنوبر

خدمات انواع سنگ

مدیریت : قاسمی

مدیریت : 02155201350

مسئول فروش : 0912245958

 

۳٫شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱

زندگی باغ و بهارش مادر است                                                          آفتاب و چشمه سارش مادر است

هر که را بینی به دنیا سر بلند                                                          اولین آموزگارش مادر است

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲

مـادر دلخسته منتها کشید                             با تن رنجور زحمتها کشیـد

کاسه صبـر دلش لبریز شد                             آن بهار عمـر او پاییـز شـد

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

 

 

مادر در سوگ تو دلهای ما پیوسته می گردد       سرا پا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

توئی در خاطرنا شاد ما تا آخرین لحظه                               بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید

***************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴

فلک از کف ربودی مادر من          شرار غم زدی بر پیکر من

گلم را ای فلک ، بردی ز دستم             به هجران تو ای مادر نشستم

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

مادرم بی تو صفا رفت ز کاشانه ما                          رونقی نیست دگر بعد تو در خانه ما

جای خالی تو را چون نگرم هر شب و روز               از چه این زهر فلک ریخت به پیمانه ما

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

مادرم بودی تو شمع محفل شب های ما                       مرهم زخم دل و غم خوار بر غم های ما

آنچنان رفتی به ناگه سوی منزلگاه دوست                      بعد تو ماتم سرا شد خانه و ماوای ما

*******************

 

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

مادر من جوهر زحمتکشی ها بود و رفت            هر چه مشکل زیست ، آسان رفت و آرام آرمید

مادرا آسوده خفتی ، با همه سنگین غمی                 قصه رنج مرا اکنون تو نتوانی شنید

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

مادرم : چنـدیست آسمـان دلـم وا نمیشود                 یک غـــم نشستـه روی دلـم پـا نمیشود

احساس می کنم که دگر خاطرات تو                           کنج خیال خسته ی من جا نمیشود

روزی درست مثل همین روزهای غم                         گفتی : بیا که دستهای تو تنها نمیشود

حالا بیا و ببین که چه تنها و خسته ام                         بعد از تو هیچ وقت دلم وا نمیشود

 

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

در باغ دلم صنوبری جان می داد               در سینـه مـن کبوتری جـان می داد

در بستر درد با دلی پر ز امید                دیدم که چگونه مادرم جان می داد

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۰

مادرم کاخ دلم را ویرانه کردی                          دو چشمم را زخون پیمانه کردی

چو بلبل نغمه خوان بودم ز هجرت                   مرا با مرغ شب هم ناله کردی

*************************

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۱

بگو مادر هنوزم یادی از ما می کنی یا نه ؟           درون خاک تیره واعزیزا می کنی یا نه ؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم ؟           غم بی مادری را هم مداوا می کنی یا نه ؟

 

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۲

مادر رفتی  ، درد و داغ توام یادگار ماند                     صد حسرت ز تو در دل امیدوار ماند

ای نشان رحمت حق ،مهر مطلق ، مادرم                     کی رود آن مهربانیهای تو از خاطرم-

رفته ای لیکن ، همیشه حاضری در جان من                     مرده ای اما نگردد مردن تو باورم

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۳

مادر ای مأمن عشق ، مهر خدا ، راحت جان           کرده یزدان همه مهرش به وجود تو نهان

آشنایان همه از هجر تو در بحر غمند                    زنده در قلب منی زنده وجاوید بمان

یاد ایامی که مادر داشتیم                              افسری زیبنده برسر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود                             روشنی بخش دلم در خانه بود

چون کبوتر سوی جنت پر کشید                           از می توحیدیان ساغر کشید

 

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۴

کیست مادر ؟ رحمت بی انتها                  کیست مادر ؟ عاشق بی ادعا

کیست مادر ؟ باغبان زندگی                   کیست مادر ؟ کس نداند جز خدا

 

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۵

مادرم رفت و ز داغش همه را گریان کرد                        خانه قلب مرا ازته دل ویران کرد

داغ جان سوز تو مادر تا ابد خواهد بود                                    چون غم تو همه ی اعضای مرا ویران کرد

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۶

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                          خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین محبوب من                        تا ابد یاد تورا در سینه پنهان می کنم

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۷

 

فاتحه ای چو آمدی برسر خسته ای بخوان                 لب گشا که می دهد لعل لبت به مرده جان

آنگه بپرسش آمد و فاتحه خواندو می رود                       گو نفسی که روح را می کنم از پی اش روان

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۸

به انتظار تو بودم که از سپیده بیایی                     حصار قربت مارا به خنده ای بگشایی

ز خوشه های سر شکم ستاره نذر تو کردم                      که پیش پای تو ریزم اگر به خانه بیایی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۹

مادرم شعله ای از نور خدابود                         نه به یاد منو تو فکر خدا بود که رفت

همه جا ورد زبانش سخن آیه حق                دم آخر به لبش ذکر خدا بود که رفت

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۰

مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی                         روشنگر این خانه ویرانه تو بودی

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                                ای آنکه به نیکی همه جا نام تو بودی

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۱

در بهشت منئ همه آغوش گرم توست                           گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

پیوسته در هوای تو چشمم به جستجو ست                                        هر لحظه با خیال تو جانم به گفت و گو ست

امروز هستی ام ز امید دعای توست                                   فردا کلید باغ بهشتم از رضای توست

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۲

مادر ای پاک دل نیک سرشت                                    ای به زیر قدمت باغ بهشت

گوهر عمر من تاج منی                             کعبه و مسجد و معراب منی

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۳

مادر جان آن شب ها که مارا شمع و جان بودی                             میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود                                بنازم همتت مادر که تا بودی صبور مهربان بودی

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۴

مادرم دیده به سویت نگران است هنوز                                    غم تا دیدن تو بار گرانست هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو                                                      نام نیکت همه جا ورد زبانست هنوز

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۵

گرچه من دیگر گل روی تورا                                            خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای نازنین بابای من                         تا ابد یاد تو را در سینه پنهان می کنم

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۶

آفتابی در جهان تابید و رفت                                               عمر کوتاهش جهان را دید و رفت

هیچکس از دست او رنجش نداشت                      او چرا از دست ما رنجید و رفت

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۷

مهربانتر زدل عاشق مادر دل نیست                           به دو گیتی چو دل صادق ما درد و دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او                              هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۸

خوش آمدی به مزارم نموده ای یادم                                                   بخوان سوره الحمد تا شادم کنی

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۹

مطمئن باش که مهرت نرود از دل ما                                        مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۰

روح پاکت به دعا شاد کنیم                                               تادم مرگ تو را یاد کنیم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۱

 

بعد از وفات تربت ما در زمین مجوری                                       در سینه های مردم عارف مزار ماست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است                                                           هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن                                        صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۳

مادرم فردا که زهرا پا به کوثر می نهد                                در صف خدمتگذارانش تو را جا می دهد

باز آنجا هم مرام مادریرا پیشه گیر                                    جان مولا پیش زهرا دست ماراهم بگیر

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۴

همی نالم که مادر در برم نیست                          صفا و سایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشیدند                                برابر با نگاه مادرم نیست

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۵

مادر ای آیت عشق خدایی                        گل خوشبوی باغ آشنایی

از آن روزی که رفتی دردل خاک                        دلم میسوزد از درد جدایی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۶

دلم از غمت ما غدر شکستی                                    تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی                                      کنار حضرت زهرا نشستی

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۷

مادر درسوگ تو دلهای ما پیوسته می گرید                                سراپا همچو شمعی بی نفس آهسته می گرید

تویی در خاطر دلهای ما تا آخرین لحظه                             بیادت چشم ما چون ساغر بشکسته می گرید

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۸

ای مادر عزیز ندانم چه گویمت                              از بسکه تو مهربانی و پاکیزه گستری

هر چند من ندیدم فرشته ای به عمر خویش                      دانستم که تو صدها بار بهتری

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۹

این مرقد عشق و آرزو هاست                                  این تربت پاک مادر ماست

ای خاک تو حرمتش نگه دار                         این رنج کشیده مادر ماست

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۰

یاد ایامی که مادر داشتیم                                              افسری زیبنده بر سر داشتیم

زندگی با او مرا افسانه بود                                       روشنی بخش دلم درخانه بود

************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۲

بود سر تا سر عمرش به زبان نام خدا         همدمش حضرت زهرا و شفیع او رضا

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۳

زندگی صحنه ی یکتـای هنرمنـدی مـاست      هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صـــحـنــــه پـیــوســتـه بــه جــاســت      خـــرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۴

تو هرگز زندگی شوری ندارد ، مادرم         بی تو هرگز شمع دل نوری ندارد ، مادرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم        باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، مادرم

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۵

ندیدم در جهان بهتر ز مادر         سرو جانم همه بادا فدایت

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۶

مهربانتر زدل عاشق مادر ، دل نیست                           به دو گیتی چون دل صادق مادر دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او                                  هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۷

لیله قدر است امشب یا شب بی مادری               من به چشم خویش دیدم  مادرم یادت بخیر

جای تو خالی چو بینم آه سردی بر کشم                   عقده ها بگرفته راه حنجرم یادت بخیر

غرق دریای غم و اندوه گشتم بی شکیب                    من تو را گم کرده ام ای گوهرم یادت بخیر

هم نشین حضرت زهرا شوی اندر بهشت                  روز و شب خون بارد این چشم ترم یادت بخیر

*********************+

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۸

قلبم شده رنجور زهجر تو مادر                                       فکرم شده اینگونه پریشان تو مادر

هر لحظه کنم آرزوی روی تو افسوس                         دستم شده کوته زدامان تو مادر

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۹

این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز                           مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۰

مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش                               افسانه شادی وخوشی گشته فراموش

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۱

ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار                                               این نور چشم ماست که در برگرفته

*************

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۲

مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم                                این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۳

اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است                                 ارامگاه مادری مظلوم وپاک است

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۴

مادرم غم تو.همنفسم شد به جان تو                              با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۵

مادرم رفتی و داغت به دل ماست  هنوز                         هرکجا می نگرم  روی تو پیداست هنوز

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۶

این که مرقد عشق وآرزوهاست                               این تربت پاک مادر ماست

ای خاک  تو حرمتش نگهدار                                      این رنج کشیده مادر ماست

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۷

مادر ای آفتاب هستی بخش                                   زیر پایت بهشت جاوید است

دامن پاکت ای فرشته مهر                                       باغ آلاله گون توحید است

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

امروز هستی ام ز امید دعای توست                       فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادرم بهشت من همه  اغوش گرم توست                گویی سرم هنوز بر بالین نرم  توست

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

بخواب ای مادرم آرام  وخسته                                بخواب ای مادرم ای دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت                                     بمیرم من برای اشک هایت

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۹

مادرم ای چشمه ی مهرو  وفا           مادرم ای آیت لطف خدا

مادرم  ای روز سختی یار من           مادرم ای بهترین غمخوار م

******************

ای روح ایثار ای مادر من                                    ای خاک پایت تاج سر من

از شوق رویت ای مهر تابان                                خون میزند جوش در پیکر من

 

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۰

در گلستان ادب اموزگارم مادر است                  بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم                 اولین معشوق من در روزگار مادر است

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۰

گل های بهشت سایبانت مادر                           یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد                    قربان نگاه مهربانت مادر

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۱

قلبم شده رنجور ز هجران تو مادر                     فکرم شده این گونه پریشان تو مادر

هرروز کنم ارزوی روی تو افسوس                       دستم شده کوتاه ز دامان تو مادر

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۲

مادر به زیر خاک چه خوش ارمیده ای                  ای باغبان ز گلشن خود دل بریده ای

مادر چه شد که به همه مهر مادری                    دست از من وتو ثمرانت کشیده ای

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۳

قربان نگاه خسته ات مادر جان                           لبخند به گل نشسته ات مادر جان

از عمق دو چشم مهربانت پیداست                   تصویر دل شکسته ات مادر جان

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۴

شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد             گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادر شایسته ای زین عالم نا پا یدار                              روشن ان دیده که رویش می دید

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۵

همی نالم که مادر در برم نیست                                 صفا وسایه او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند                                          برابر با نگاه مادرم نیست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۶

این مرقد عشق و ارزوهاست                                      این تربت پاک مادر ماست

ای خاک  توحرمتش نگه دار                                       این رنج کشیده مادر ماست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۷

مادر به خدا ماه در این خانه که تو بودی                      روشنگر این  کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز                                  ای آن به نیکی همه افسانه تو بودی

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۸

ای کاش تو باز آیی و من پای تو تو بوسم                        در سجده روم صورت زیبای تو بوسم

هرجا که گذشتی و دمی جای گرفتی                             انجا روم وگریه کنان جای تو رو بوسم

 

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷۹

یاد ایامی که مادر داشتم                                     افسری زیبنده بر سر داشتم

زندگی با او مرا افسانه بود                                        روشنی بخش دلم در خانه بود

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۰

گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم

گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان                         تا ابد یاد تو را در سینه پنهان میکنم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۱

بگو مادر هنوز یادی از ما میکنی یا نه ؟                 درون خاک تیره وا عزیزا میکنی یا نه؟

به هر دردی که گشتم مبتلا کردی مداوایم              غم بی مادری را هم مدوا میکنی یا نه؟

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۲

دلم را از غمت مادر شکستی                      تمام رشته ها از هم گسستی

یقین دارم که در باغ بهشتی                         کنار حضرت زهرا نشستی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۳

امروزهستی ام ز امید دعای توست              فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست         گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۴

 

دریای خروشان محبت گل ایثار                                      ای هم نفسان مادر ما خفته در اینجا

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۵

دگر اغوش مادر جای ما نیست                   دریغا دامنش ماوای ما نیست

از ان روزی که از دار فنا رفت                     کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۶

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد                             گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گردگل بسیار گردیدم ولی                             از هزاران گل که بوییدم یکی مادر نشد

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۷

کسی که طعم محبت چشیده میداند                            مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

*************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۸

فلک دیدی چه خاکی بر سرم شد                      برون اخر ز دستم مادرم شد

برون از دست ماه نازنینم                           که از هجران او اندوهگینم

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸۹

اگر مادر نباشد زندگی نیست                                       به خورشید وفلک تابندگی نیست

خدا عشق است ومادر مهر مطلق                             به انان بندگی شرمندگی نیست

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹۰

تو رفتی ترک کردی مادر این دنیای فانی  را             برایم تیره کردی زندگی و زندگانی را

همیشه شادمان بودم که چون تو مادری دارم          کجا دیگر توانم دید روی شادمانی را

*****************************

شعر سنگ قبر و شعر سنگ مزارشماره ۹۱

 

چهل روز است مادر را ندیدیم                      گل لبخند از رویش نچیدیم

چهل روز است روحش کرده پرواز                     یقین با روح زینب گشته دمساز

بیائید ا ی عزیزان بر مزارش                    نمائید سوره قران نثارش

 


شعر برای مادر از دست رفته
باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی
ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی
خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود
ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی
~~~✦✦✦~~~
شعر در مورد مرگ مادر
تمام بود و نبودم وجود مادر بود
کسی که مظهر عشق بود، مادر بود
برای من به جهان هزار رنگ و فریب
کسی که مونس وغمخوار بود مادر بود
برای راحتی من چه رنج ها نکشید
کسی که موی سفید روی سفید بود مادر بود
به وقت بیماری بی قرار او به برم
کسی که دست بر سرم میکشید مادر بود
به نیمه های‌ شب و با صدای گریه من
کسی که با هراس ز جا می پرید مادر بود
به کوچه و برزن یا به وقت خطر
کسی که با شتاب در پی‌ام می دوید مادر بود
چو پای من به زمین گاه می لغزید
کسی که از ته دل آه میکشید مادر بود
~~~✦✦✦~~~
شعر در مورد فوت مادر
شعر در مورد فراق مادر
مادرم هجر تو اندوه و غم ماست هنوز
شد چهل روز فراق غصه به دل‌هاست هنوز
دست مهرت زسرم کوته و بیچاره شدم
آرزوی رخ زیبای تو رؤیاست هنوز
 ~~~✦✦✦~~~
شعری در مورد درگذشت مادر
مادر جان یاد آن شب‌ها که ما را شمع جان بودی
میان ناامیدی‌ها چراغ جاودان بودی
برایت زندگانی گرچه یکسر رنج و سختی بود
بنازم همتت مادر ، که تا بودی، صبور و مهربان بودی
~~~✦✦✦~~~
گزیده اشعار در سوگ مادر
مادر
ای عاشق و عاشق ترین
در پیش من هستی ترین
دادی به من عشقی دگر
تو پیش من صادق ترین
بودم در آن تاریک وخون
تو که تولد داده ای،ای عشق من، زیباترین
هدیه کنی دنیا به من بادردو رنج منتها
بودی با خندیدنم ،خندان ترین،زیباترین
آغوش تو دنیای من، گرمای خوبی می دهد
شهدی به کامم ریخته ای ازهر شهد شیرین ترین
عاشق کلامش عشق تو،تو خود کلامم بوده ای
در هر شب تاریک من،تو بوده ای روشن ترین
مهتاب من در آسمان،بودی و هستی با صفا
ای مظهر عشق وصفا،هستی برام عاشق ترین
از خوبید هر چه بگم،کم بوده است در دفترم
دفتر به اتمام می‌برم،ای خوب من، ای بهترین
 ~~~✦✦✦~~~
شعر در مورد درگذشت مادر
کاش بودی سرم را روی شانه هایت می‌گذاشتم و می‌بوسیدمت
وقتی بودی آنقدر بزرگ نبودم وقتی هم که رفتی بزرگ نشدم
دستهایم سرد است کاش بودی دستم را میگرفتی
کجایی؟ شنیدم بهشت هم برایت کم است
خوش به حالت کاش من را هم میبردی
دلم برایت تنگ است همیشه عاشقت هستم
شب‌ها به خوابم بیا مثل هر شب
دوستت دارم مادر
~~~✦✦✦~~~
کودک که بودم وقتی زمین میخوردم
مادرم مرا میبوسید و تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم، ولی دردم نیامد.
اما به جایش تمام بوسه های مادرم یادم آمد
 ~~~✦✦✦~~~
شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد
گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد
مادری شایسته از این عالم ناپایدار
چشم خود بربست و از چشم عزیزان دور شد
~~~✦✦✦~~~
مادرم دیده برویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز
~~~✦✦✦~~~
گشته اکنون چشم ما از درد و غم دریا مادر
ما چه گوییم بی تو از فردا و فرداها مادر
تکیه گه بودی تو ما را ای همه امیدها
بی تو عالم ندارد رنگ شادی‌ها مادر
 
مادرم یاس‌ها عطرشان را از بوی تن تو به عاریت می‌گیرند
شبنم گل واژه اشک‌های توست
ای شقایق دشتستان صبوری
ای هم آغوش پروانه‌ها
ای صفای گل سرخ
ای نرگس عشق
تو از همه گل‌ها زیباتر و از همه آن‌ها خوشبوتری
در سالروز یاد تو عطر همه گل‌های شکفته را نثار وجودت می‌کنیم
~~~✦✦✦~~~
آسوده بخواب مادر بیمارم
راحت شدی از اذیت و آزارم
با دسته گلی به دیدنت آمده ام
بر خاک تو از اشک ، چه ها می کارم
بعد از تو فقط بغض و خدا را دارم!
زندگی م منهای تو..!
رمز من و عشق ، نام زیبایت بود
جنت ، فرشی به زیر پاهایت بود
روزی که تو را شناخت ناباوری ام –
افسوس که زندگی م ، منهایت بود!
مادر ریحان ها…!
ای مادر آفرینش ریحان ها
رمز هیجان