خدمات سنگ صنوبر

خدمات انواع سنگ

مدیریت : قاسمی

مدیریت : 02155201350

مسئول فروش : 0912245958

 

۲٫شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر پدر

 

 

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱

ز گورستان گذر کردم کم و بیش                                     بدیدم حال دولتمند و درویش

نه درویشی به خاکی بی کفن ماند                                               نه دولتمند برد از یک کفن بیش

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲

یاد ایامی که ماهم روزگاری داشتیم                                               هم پدر بالای سر هم سایه بانی داشتیم

ای صد افسوس به اعلا رفت و ما تنها شدیم                                  بعد مرگش العجب ماتم سرایی داشتیم

************************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳

 

 

این که خفته است در این مرقد پاک                                 پدر خوب و فداکار من است

طلب مغفرت از درگه حق                                                        بهر او روز و شبان کار من است

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴

افسوس که آن همدم دیرینه ما رفت                                          آن مظهر پاکیزگی و مهرو صفا رفت

یاران تو از سوز و دل خویش بگویند                                      ای وای فلک مونس و جان و دل ما رفت

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵

شانه اش مارا پناهی بود و رفت                                           شانه مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غمهای ما بیشتر شد                               شادی ما یک نگاهی بود و رفت

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶

ای پدر ای عارف نیکو خصال                                                        ای که قدرت را نداشتم هنگام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون                                چون تو گوهر کم دهد از خود برون

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۷

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود                                    هم تاج سرم بود همی بال و پرم بود

هرجا که ز من نام ونشانی طلبیدند                                         آوازه نامش سند معتبرم بود

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۸

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما                                          برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

افسرده نمیخواست دل فرزند و همسر                                   افسوس فلک کرد پر از غم جگر ما

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۹

ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست                                    بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند                                                                   بس گوهر قیمتی که در سینه توست

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود                                       گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم نه وقت سفرت بود چنین زود                                گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۰

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم                          تورفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

گهی آیم کنار قبر تو دیده گریان                                         گاهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۱

اگر یار گران بودیم رفتیم                                                     اگر نامهربان بودیم رفتیم

شما با خانمان خود بمانید(بدانید)                                               که ما تا مهربان بودیم رفتیم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۲

با موهای سپیدش                 پاکی قدومش

در جذبه محرابی                    گستره وسیع جنت بود

صفای وجودش                      سنگینی سکوتش

نجابت و غرورش                    با زمزمه کلامش

و ما فقط (پدر مادر )                  می خواندیمش

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۳

چه شب ها تا سپیده در کشیدی                                             ندای یاعلی یارب کشیدی

بخاب آرام پدر جان در مزارت                             که پایان شد تمام درد هایت

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۴

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم                                     ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران                           لیک ما غمزده هر لحظه به یادت هستیم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۵

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست عجل                               تیشه ای بود که شد باعث ویرانی ما

آن که در خاک سیه داد سرو سامانت                                        کاش میخورد غم بی سرو سامانی

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۶

سایه اش مارا پناهی بود و رفت                                                         شان مان را تکیه گاهی بود و رفت

رفت و رفت غم های ما بیشتر شد                                              شادی ما یک نگاهی بود و رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۷

قربان نگاه خسته ات مادر جان                                                             لبخند به گل نشسته ات مادر جان

دریغ از آغوش وآن چشم ها                                                            دیریست دل تنگ توام مادر

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۸

ناله کردم ذره ای از کوه دردم کم نشد                                   گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان گرد گل بسیار گردم ولی                                          از هزاران که بوئیدم یکی مادر نشد

**********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱۹

ای رهگذر دان گنج وفا خفته در اینجا                                        آتشکده مهرو صفا  خفته در اینجا

دریای خروشان محبت گل ایثار                                              ای رهگذران (مادر-پدر)ماخفته در اینجا

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۰

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی                  سلیمان گر شوی آخر اسیر گور می گردی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۱

 

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                                             ای آنکه به نیکی جا نام تو بودی

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۲

تو را من چشم در  راهم شبا هنگام                                       گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۳

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی                                 ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود زرخسار تو بود                                   ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۴

 

آنها که کهن شدند و آنها تواند                                         هرکس به مرا خویش یک یک بروند

این کهنه جهان به کسی نماند باقی                                 رفتند و رویم دیگر آیند و روند

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۵

عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یاحسین                               عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین

من در این وادی قریبم جان زهرا مادرت                    هرشب جمعه گذر کن بر مزارم یا حسین

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۶

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد                                        خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت بخیر                        خاطرات در باغ فردوس برین مسرور باد

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۷

پدر جان یاد آن شبها که مارا شمع جان بودی                                 میان نا امیدی هاچراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گرچه یک سر رنج و سختی بود                   بنازم همتت بابا تا که بودی صبور و مهربان بودی

***********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۸

پدرم بارش باران خدا بود                                           پدرم جلوه پیمان و صفا بود

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲۹

پدرم روی ماهت روح و روان بود مرا                                       مهر تو قوت تن قوت جان بود مرا

خانه ما زجمال تو صفایی می داشت                                                 جهان جام و فلک ساقی اجل می

خلایق جرعه نوش باده می                                                          خلاصی نیست اصلا هیچکس را

از این جام و از این ساقی از این می

*******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۰

پدر با تو بودن همیشه پر معناست                            بی تو روح گرفته تنهاست

با تو یک کاسه آب یک دریاست                    ای تو تعریف ناپذیر ترین

بی تو ما کوچک و حقیر

*********************

 

 

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۱

ای دریغا رادمرد لطف و رحمت در گذشت                           نخبه شوق و تلاش و همت در گذشت

آنکه با عشق علی قلبش به سینه می تپید                                 گذشت تسلیم قضا و با رضایت در گذشت

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۲

رو زگاریست که ما حال پریشان داریم                            در غم مرگ پدر دیده  گریان داریم

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                             اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۳

ای خاک تیره پدر مارا عزیز دار                                        این نور چشم ماست که در بر گرفته ای

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۴

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود                              تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۵

قلبم شده غمخانه زهجران تو بابا (مادر)                          فکرم شده همواره پریشان تو بابا

هر روز کنم آرزوی روی تو افسوس                   دستم شده کوتاه ز دامان تو بابا

********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۶

رفت از سر ما سر در ما تاج سر ما                                    زحمت کش و مظلوم خدایا پدر ما

افسرده نمی خواست دل همسر و فرزند               با رفتن او کلبه قلبم شده تاریک

بشکست به یکباره فلک بال و پر ما

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۷

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات         با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال         با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۸

روزگاریست که ما حال پریشان داریم                                    در غم مرگ پدر دیده گریان داریم

بود اخلاق خوشش ورد زبان همگان                                       اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

******************

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۳۹

مرگ توفان بلا نیست    نسیمی ست وزنده از جانب بهشت

تا روح عطر آگین پدر را در امـتـداد خنکـای آرام شـب

برای ضیافت صبحی دیگر تطهیر کند

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۰

بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم         بی تو هـرگز شمع دل نوری ندارد ، پدرم

جای اشک از دیدگان خون می فشانم        باز هم بی تو هرگز زندگی شوری ندارد ، پدرم

*********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۱

یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات          با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال               با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۲

پدر جـان ترک ما کردی و رفتی        جهان را در نوا کـردی و رفتی

دل ما را زدی از غصه آتـش                      به هجران مبتلا کردی و رفتی

*************

 

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۳

صد بار خدا مرثیـه خوان کرد مرا           در بوتـه ی صبر امتحان کرد مرا

هرگز نشکست پشتم از هیچ شکست               جز مرگ پدر که نیمه جان کرد مرا

**********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۴

 

کاروان ما عجب بی کاروان سالار شد                  صبر بر مرگ پدر بر ما بسی دشوار شـد

بی تو بر ما زندگانی همچو شام تار شد                بین ما و تو چرا این آخرین دیدار شـد

 

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۵

ای پــدر رفتی ولی حالا زمان آن نبود                گفته بودی می روم ما را همی باور نبود

آمدند خیل کسان در ماتمت بر سر زنان                  لیـک دیـر آمدند دیگـر زمان آن نبود

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۶

گرچه من دیگر نمی بینم گل روی پدر                  خاطراتش را در این غمخانه مهمان می کنم

گوهر یکدانه ام ، ای نازنین بابای خوب       تا ابد نامت درون سینه پنهان می کنم

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۷

ای پدر با تو چه گفتند که خاموش شدی               نازنینا چه خبر شد که کفن پوش شدی

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۸

زکف یاران گل زیبای ما رفت                انیس و مونس شبهای ما رفت

دریــغ و آه از درد جــدایــی                  صفای زندگی بابای ما رفت

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۴۹

 

تا بال و پر عشق به جانم دادند        در وادی عاشقان مکانم دادند

گفتم که کجاست کعبه اهل ولا          درگاه حسین را نشانم دادند

******************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۰

ز هجرانت پدر جان اشکباریم                          زمرگت جان بابا بیقراریم

بزرگی ، رهبـری از دست ما  رفت                    گلی از گلشن امید ما رفت

*************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۱

دلا دیدی که آخر پدرم رفت                            عزیز و مونس غم پرورم رفت

سرم از تاج او گوهر نشان بود                       چو تاج پادشاهی از سرم رفت

*****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۲

چهل روز است پدر را ندیدیم                     گل لبخند از رویش نچیدیم

چهل روز است روحش کرده پرواز                یقین با روح مولا گشته دمساز

بیائید ا ی عزیزان بر مزارش                    نمائید سوره قران نثارش

 

*********************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۳

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز        غم نادیدن تو بار گران است هنوز

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی               نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۴

روح پاکت با امیر المومنین محشور                  خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به                   خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

************

 

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۵

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا پدر             من چه گویم بی تو از فردا وفرداها پدر

تکیه گاهی بودی وتنها امید                   بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی ها

**********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۶

پدر  ای آیت عشق                               گل خوشبوی باغ اشنایی

از آن روزی که رفتی در دل                             دلم میسوزد از درد

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۷

پدر سنگ مزارت را به آه وناله میبوسم               به عشق وزحمت چندین وچندین ساله میبوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم                   ز چشمم زاله میریزد تورا چون لاله می بوسم

************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۸

ای گل باغ وچمن از ما گسستن زود بود          پشت فرزندان از این ماتم شکستن زود بود

بهر تو همسر ندارد صبر در این انتظار               ای پدر بر سنگ  نامت نقش بستن زود بود

**************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۵۹

همیشه مونس ویاورم پدرم                    به وقت رنج غمخوارم پدر بود

چو پروانه اگر بال وپرم                      ولی شمع شب تارم پدر بود

***************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۰

پدرم بارش باران خدا                   پدرم جلوه ایمان وصفا بود

پدرم حاکم پیمان ووفا                      پدرم درهمه جا کار گشا بود

***********

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۱

پدرم تاج سرم چشم به راهت               همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

ای فلک از چه زدی اتش غم                  کاش جای پدرم من سر راهت بودم

****************

شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۶۲

از ملک جهان رفت به جنت پدر                   برداشته شد سایه لطفش زسر ما

رفت از سرما سرور ما تاج سر                      زحمتکش مظلوم  خدایا   پدر ما

افسرده نمیخواست دل همسر              افسوس فلک کرده پر از غم جگر ما

 

 

 

    پدرم در سوگ تو دل‌های ما پیوسته می‌گرید

    سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می‌گرید

    تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

    به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می‌گرید

~~~✦✦✦~~~
شعر در مورد پدر فوت شده

    پنهان به خاک گشت چو قد رسای تو

    غمگین مباش، در دل ما هست جای تو

    از مرگ ناگهانیت ای نازنین پدر

    بیگانه سوخت تا چه رسد آشنای تو

~~~✦✦✦~~~
شعر در مورد فوت پدر

    افسوس، صد افسوس پدر از کف ما رفت

    آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت

    ما را نبود چاره به جز صبر در این غم

    با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت

~~~✦✦✦~~~
شعر برای پدر از دست رفته

    صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرا

    در بوته صبر امتحان کرد مرا

    هرگز نشکست پشتم از هیچ غمی

    جز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

~~~✦✦✦~~~
شعر فوت پدر

    غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

    جگر می‌سوزد و درد کمی نیست

    پدر زیبا گل باغ وجود است

    که بی او زندگی جز ماتمی نیست

~~~✦✦✦~~~
متن درباره پدر از دست رفته

    وقتی ز دست ما و نماند از برای ما

    غیر از غمی، شکسته دلی، جان خسته‌ای

    تو مرغ جاودان بهشتی شدی ولی

    داند خدا که پشت پسر را شکسته‌ای

شعر در مورد پدر فوت شده
شعر برای پدر

    روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر

    بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر

    کس نمی‌داند مقامش را به‌جز یزدان پاک

    آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

~~~✦✦✦~~~

شعر در مورد پدر فوت شده
متن زیبا برای فوت پدر

    ای پدر ای عارف نیکو خصال

    ای که قدرت را ندانستیم ایام وصال

    خوش بخواب اینجا که این دنیای دون

    چون تو گوهر کم دهد از خود برون

~~~✦✦✦~~~
جملات زیبا برای پدر فوت شده

    همیشه مونس و یاورم پدرم بود

    به وقت رنج غمخوارم پدر بود

    چو پروانه اگر بال‌وپرم سوخت

    ولی شمع شب تارم پدر بود
 
~~~✦✦✦~~~
متن برای پدر فوت شده

    پدر سنگ مزارت را به آه و ناله می‌بوسم

    به عشق و زحمت چندین و چندین ساله می‌بوسم

    اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی‌یابم

    ز چشمم ژاله می‌ریزد تو را چون لاله می‌بوسم

~~~✦✦✦~~~
متن زیبا برای پدر فوت شده

    گشته از سیلاب غم چشمان من دریا

    پدر من چه گویم بی تو از فردا و فرداها پدر

    تکیه گاهی بودی و تنها امید و آرزو

    پدر بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی‌ها

~~~✦✦✦~~~
شعر برای پدر از دست رفته

    پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

    غم نادیدن تو بار گران است هنوز

    آن‌قدر مهر و وفا بر همگان کردی تو

    نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

~~~✦✦✦~~~

شعر در مورد پدر فوت شده
شعر فوت پدر

    پدر جان یاد آن شب‌ها که ما را شمع جان بودی

    میان نا امیدی‌ها چراغ جاودان بودی

    برایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بود

    بنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

~~~✦✦✦~~~
متن درباره پدر از دست رفته

متن ادبی سالگرد فوت پدر + جملات ویژه سالگرد درگذشت پدر عزیز

متن سالگرد فوت + جملات رسمی و غمگین تسلیت فوت پدر و مادر و…

    پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما

    مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

~~~✦✦✦~~~
متن زیبا برای فوت پدر

    باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی

    ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

    خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود

    ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

~~~✦✦✦~~~
متن برای پدر از دست رفته

    چون سایه رب بر سر ما سایه پدر بود

    بر سایه رب در صحف همسایه پدر بود

    ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است

    در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

    پدرم در سوگ تو دل‌های ما پیوسته می‌گرید

    سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می‌گرید

    تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

    به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می‌گرید

~~~✦✦✦~~~
متن زیبا برای پدر از دست رفته

    پدر ای آیت عشق خدایی

    گل خوش بوی باغ آشنایی

    از آن ساعت که رفتی در دل خاک

    دلم می‌سوزد از درد جدایی

~~~✦✦✦~~~
شعر در وصف پدر مرحوم

    ای پدر رفتی و یاد تو نرفت

    دل برفت، شادی برفت، امید رفت

    حال در سوک تو بنشسته‌ایم

    زنده‌ایم اما ز دل بشکسته‌ایم

~~~✦✦✦~~~

شعر در مورد پدر فوت شده
متن برای پدر فوت شده

    از فراقت با غم محنت، هم آغوشم پدر

    رفتی و از مرگ جان‌سوزت سیه پوشم پدر

    خنده و مهر و وفا و مهربانی‌های تو

    در جهان هرگز نمی‌گردد فراموشم پدر

~~~✦✦✦~~~
متن زیبا برای پدر فوت شده

    این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود

    محبوب همه یار همه تاج سرم بود

    هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند

    آوازه همه نامش سند معتبرم بود

    آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود

    آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

    افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت

    آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

~~~✦✦✦~~~
شعر برای پدر از دست رفته

    دل‌تنگ تر از هر شب و هر روز شدم من

    بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

    تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد

    محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

    سخت است که دیدار رود تا به قیامت

    روی است پدر، آید از این در به سلامت

    شب را به خیالش به سحرگاه رسانم

    از حکمت الله دگر هیچ ندانم

~~~✦✦✦~~~
شعر فوت پدر

    ز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه‌ای شنیدی

    که وصال کوی جانان، به بهای جان خریدی

    شرری زدی به جان‌ها، که بیان آن نشاید

    گوهر دلم تو بودی، که به خاک آرمیدی

    دل ما شکسته اما، تو نمرده‌ای پدر جان

    که تو از فنا گذشتی، به سر بقا رسیدی

~~~✦✦✦~~~

شعر در مورد پدر فوت شده
متن درباره پدر از دست رفته

    پدرم تاج سرم چشم به راهت بودم

    همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

    ای فلک از چه زدی آتش غم بر جگرم

    کاش جای پدرم من سر راهت بودم

    ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم

    ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

    تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران

    همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

~~~✦✦✦~~~
متن زیبا برای پدر از دست رفته

    محراب من آغوش پر از مهر پدر بود – پدر بود – پدر بود

    زیرا که در این جاز خداوند نظر بود – نظر بود – نظر بود

    معراج خداوند در این عالم خاکی

    مقصود همه اهل دل و اهل خبر بود – خبر بود – خبر بود

    من هم نفس عشق شدم از سر لطفش

    چون عشق در این جا به خدا عشق دگر بود – دگر بود – دگر بود

    تصویر خداوند در این آینه دیدم

    تصویر خداوند همان لطف پدر بود – پدر بود – پدر بود

~~~✦✦✦~~~
متن زیبا برای فوت پدر

    شب بود و ماه و اختر و شمع و من و خیال

    خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود

    در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت

    رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود

    در عالم خیال به چشم آمدم پدر

    کز رنج چون کمان قد سروش خمیده بود

    موی سیاه او شده بود اندکی سپید

    گویی سپیده از افق شب دمیده بود

    یاد آمدم که در دل شب‌ها هزار بار

    دست نوازشم به سر و رو کشیده بود

    از خود برون شدم به تماشای روی او

    کی لذت وصال بدین حد رسیده بود

    چون محو شد خیال پدر از نظر مرا

    اشکی به روی گونه زردم چکیده بود

    بابا غم مرگ تو زد آتش جگرم را

    بشکست پدر بار فراقت کمرم را

    تنها نه قدم از غم مرگ تو شکسته

    داغ تو شکسته کمر و بال و پرم را

    غم‌های دلم قاتل جانم بود آخر

    آماده اجل ساخته بار سفرم را

    از جور عدو رفت ز کف عز و جلالم

    چون برد فلک سایه لطف پدرم را

~~~✦✦✦~~~
شعر برای پدر از دست رفته

    پدر بود گنجینه‌ای از صفا

    شبی رفت اما به سوی خدا

    دلم را به تنهایی و غم نشاند

    غمی ناجوانمرد و بی انتها

    پدر جان کجایی؟! خموشی چرا؟

    نگو رفته‌ای و ندارم تو را

    دلم خسته از بی کسی‌ها شده

    یتیم است و دردش ندارد دوا

    منم! کودک سال‌ها پیش از این

    اوایل خطابت می‌کردم: “پا پا”

    و گاهی به روی سر و دوش تو

    به شوخی و جدی می‌کردم”لا لا”

    دو سال گذشته، نخوابیده‌ام

    بدونت دلم مرده است گوی یا

    اگر شاد و سرزنده می‌خواهی ام

    تو را جان مادر، به خوابم بیا

    دوباره مرا همره خود ببر

    به نزدیک خویشان و هر آشنا

    بگو: دخترم شکل بابا شده

    “کپی مثل اصل است” بی ادعا

    پدر، باورم نیست دفنی به خاک

    بگو تا بگیرم، کنارِ تو جا

    اگر تاب و طاقت نداری به آن

    برایم صبوری بخواه از خدا

    و من هم بهشت آرزو می‌کنم

    برایت به همراه ذکر و دعا

    ماریا توتونچی

~~~✦✦✦~~~
شعر در وصف پدر مرحوم

    پدرم رفت و دگر نیست کنارم جسمش

    روحش اما که مرا نیست جدا یک لحظه

    پدرم رفت و نگاهش دگرم نیست به راه

    ولی از یاد نرفته است نگاهش هرگز

    کاش بودم به کنارش اکنون

    کاش بودش عمر و می‌ماند هنوز

    چه حزین بود طنینش این اواخر

    شاید از مرگ خبر داشت و این بود دلیل

    رفت و تنها شده‌ام با همه سختی‌هایم

    رفت و بی او چه بسی سخت شده زندگی‌ام

    باورش سخت و چه بسیار غم ین

    کاش می‌بود و برایم می‌ماند

    پدرم رفت و خزان شد دل من

    کاش می‌ماند و بهارم می‌ماند

    محسن عباسی

~~~✦✦✦~~~
شعر در مورد فوت پدر

    ای پدر ای با دل من هم‌نشین

    ای صمیمی‌ای بر انگشتر نگین

    ای پدر ای همدم تنهاییم

    آشنایی با غم تنهاییم

    ای طنین نام تو بر گوش من

    ای پناه گریه خاموش من

    همچو باران مهربان بر من ببار

    ای که هستی مثل ابر نو بهار

    در صداقت برتر از آیینه‌ای

    در رفاقت باده‌ای بی کینه‌ای

    ای سپیدار بلند و بی پایدار

    می‌برم نام تو را با افتخار

    هر چه دارم از تو دارم ای پدر

    ای که هستی نور چشم و تاج سر

    رحمت بارانی روشن تبار

    مهربانی از مانده یادگار

    ای پدر بوی شقایق می‌دهی

    عاشقی را یاد عاشق می‌دهی

    با تو سبزم، گل بهارم ای پدر

    هر چه دارم از تو دارم ای پدر

 

~~~✦✦✦~~~

 

گزیده اشعار در مورد فوت پدر

دلم گرفته
دلتنگ آغوش فراخت هستم
وای ای پدر
هستی من، زندگی من رفته از دستم
بعد از تو کوه غم وغصه
کمرم را خم کرد

پونه لطفی


~~~✦✦✦~~~

رفتی تو، ولی در نگاه من
هرثانیه گرمِ عبور توست

رفتی تو، ولی خانه‌ام هنوز
جای تو و غرقِ حضور توست

ای خاطره‌های همیشه سبز
در خاطرِ غمگین خطور توست

ای روی تو ماهِ شبان ِتار
خورشید، فروزان به نور توست

دیدست تورا آشنا به خواب
با کوچِ تو همره سرور توست

بی یاد تو هرگز نبوده‌ام
در ذهن و خیالم مرور توست

حالا که به شعرم جهان گریست
هرمصرع و بیتش شعور توست

امیرابوالفضل عباسیان


~~~✦✦✦~~~

دریای مهر و وفا تکیه گاهم ای پدر
شمع امید و صفا نور راهم ای پدر

روشنی بخش این محفلم تو بوده ای
نازنین چاره ی مشکلم تو بوده ای

شکسته شد شیشه ی آرزویم ای پدر
درد دلم را دگر با که گویم ای پدر

رفتی و خاطرات تو مانده ای پدر
داغ تو بر دلم غم نشنانده ای پدر

~~~✦✦✦~~~


ای پدر ای با دل من همنشین
ای صمیمی ای بر انگشتر نگین

ای پدر ای همدم تنهاییم
آشنایی با غم تنهاییم

ای طنین نام تو بر گوش من
ای پناه گریه خاموش من

همچو باران مهربان بر من ببار
ای که هستی مثل ابر نو بهار

در صداقت برتر از آیینه‌ای
در رفاقت باده‌ای بی کینه‌ای

ای سپیدار بلند و بی پایدار
می‌برم نام تو را با افتخار

هر چه دارم از تو دارم ای پدر
ای که هستی نور چشم و تاج سر

رحمت بارانی روشن تبار
مهربانی از مانده یادگار

ای پدر بوی شقایق می‌دهی
عاشقی را یاد عاشق می‌دهی

با تو سبزم، گل بهارم ای پدر
هر چه دارم از تو دارم ای پدر

مهدی فرجی

~~~✦✦✦~~~


پدرم رفت و دگر نیست کنارم جسمش
روحش اما که مرا نیست جدا یک لحظه

پدرم رفت و نگاهش دگرم نیست به راه
ولی از یاد نرفته است نگاهش هرگز

کاش بودم به کنارش اکنون
کاش بودش عمر و می ماند هنوز

چه حزین بود طنینش این اواخر
شاید از مرگ خبر داشت و این بود دلیل

رفت و تنها شده‌ام با همه سختی‌هایم
رفت و بی او چه بسی سخت شده زندگی‌ام

باورش سخت و چه بسیار غمین
کاش می‌بود و برایم می‌ماند

پدرم رفت و خزان شد دل من
کاش می‌ماند و بهارم می‌ماند

محسن عباسی

~~~✦✦✦~~~


پدر بود گنجینه‌ای از صفا
شبی رفت اما به سوی خدا

دلم را به تنهایی و غم نشاند
غمی ناجوانمرد و بی انتها

پدرجان کجایی؟! خموشی چرا؟
نگو رفته ای و ندارم تو را

دلم خسته از بی کسی ها شده
یتیم است و دردش ندارد دوا

منم ! کودک سال ها پیش از این
اوایل خطابت می کردم: "پاپا"

و گاهی به روی سر و دوش تو
به شوخی و جدی می کردم"لالا"

دو سال گذشته، نخوابیده‌ام
بدونت دلم مرده است گوییا

اگر شاد و سرزنده می خواهی‌ام
تو را جان مادر، به خوابم بیا

دوباره مرا همره خود ببر
به نزدیک خویشان و هرآشِنا

بگو: دخترم شکل بابا شده
"کپی مثل اصل است" بی ادعا

پدر، باورم نیست دفنی به خاک
بگو تا بگیرم، کنارِ تو جا

اگر تاب و طاقت نداری به آن
برایم صبوری بخواه از خدا

و من هم بهشت آرزو می کنم
برایت به همراه ذکر و دعا

ماریا توتونچی

~~~✦✦✦~~~

شعر در مورد فوت پدر


شب بود و ماه و اختر و شمع و من و خیال
خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود

در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت
رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود

در عالم خیال به چشم آمدم پدر
کز رنج چون کمان قد سروش خمیده بود

موی سیاه او شده بود اندکی سپید
گویی سپیده از افق شب دمیده بود

یاد آمدم که در دل شبها هزار بار
دست نوازشم به سر و رو کشیده بود

از خود برون شدم به تماشای روی او
کی لذت وصال بدین حد رسیده بود

چون محو شد خیال پدر از نظر مرا
اشکی به روی گونه زردم چکیده بود

شعر در مورد فوت پدر

شعر در مورد فوت پدر


بابا غم مرگ تو زد آتش جگرم را
بشکست پدر بار فراقت کمرم را

تنها نه قدم از غم مرگ تو شکسته
داغ تو شکسته کمر و بال و پرم را

غمهای دلم قاتل جانم بود آخر
آماده اجل ساخته بار سفرم را

از جور عدو رفت ز کف عز و جلالم
چون برد فلک سایه لطف پدرم را

~~~✦✦✦~~~


پدرم تاج سرم چشم به راهت بودم
همه دم عاشق لبخند نگاهت بودم

ای فلک از چه زدی آتش غم بر جگرم
کاش جای پدرم من سر راهت بودم

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم
ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران
همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

~~~✦✦✦~~~


ز سروش باغ رضوان، تو چه نغمه ای شنیدی
که وصال کوی جانان، به بهای جان خریدی

شرری زدی به جان ها، که بیان آن نشاید
گوهر دلم تو بودی، که به خاک آرمیدی

دل ما شکسته اما، تو نمرده ای پدر جان
که تو از فنا گذشتی، به سر بقا رسیدی

~~~✦✦✦~~~


دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من
بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد
محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

سخت است که دیدار رود تا به قیامت
رویاست پدر، آید از این در به سلامت

شب را به خیالش به سحرگاه رسانم
از حکمت الله دگر هیچ ندانم

~~~✦✦✦~~~

شعر در مورد فوت پدر


این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود
محبوب همه یار همه تاج سرم بود

هرجا که ز من نام و نشانی طلبیدند
آوازه همه نامش سند معتبرم بود

آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود
آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت
آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

~~~✦✦✦~~~


و امروز باز برایت گریستم
که چه دردناک بودرفتنت
و چه سخت بودباور کردن نبودنت
افسوس که چه اسان فراموش می کنم اشکهایم را
وچه زود عادت می کنم نبودنت در کنارم را
مرا دریاب و تنهایم نگذار
تا بتوانم که بفهمم دلیل رفتنت را
و حس کنم وجودت را در کنارم
تا ابد وبرای همیشه
ای تنها تکیه گاه من پدر ...

نگین کیانی


~~~✦✦✦~~~


پرستوی من چرا کردی کوچ
ز بعد تو من دلم گرفته دنیا برام پوچ
پرستوی من
ای مهربونم، آروم جونم، گریه‌ام ز دوری تو چون ابر بهاری
آرامش من آسایش من
مانده ز تو عکسی برایم یادگاری
پرستوی من پرستوی من
مرغ دلم نداره حالی
نمیزنه هیچ پر و بالی
شد سینه‌ام تنگ از فراغت
مانده ز تو یک جای خالی
پرستوی من
بابا از وقتی رفتی دلم از خیلی از دست زمونه گرفته بابا
از وقتی رفتی پشت و پناه ندارم تکیه گاه من
در خونمون رو بابا هر کی میزنه بابا میام پشت در
به یاد اون موقع‌هایی که تو میومدی در میزدی بابا
میگم نکنه اومدی اما بابا می‌بینم نیستی بابا
امیدم بابا نا امید میشه
بابا غم روی غم‌های دلم اضافه میشه بابا
بابا یاد اون وقت‌ها بخیر هممون جمع میشدیم دور هم
تو هم بالا سرمون بودی
بابا حالا هم بابا جمع میشیم کنار هم بابا
اما به جای خالیت به جای تو بابا عکس قشنگت رو می‌ذاریم بابا نگات می‌کنیم
خونمون چه سرد و بی‌رنگ شده دلمون برات بابا تنگ شده
بابا کاش میومدی کاش برمی‌گشتی کاش فراغت تموم می‌شد
بابا اگه زمونه یه بار دیگه به من فرصت می‌داد کنارت می‌نشستم بابا
بابا جونم رو فدات می‌کردم عزیز دلم
بیشتر قدرتو می‌دونستم بیشتر کنارت می‌موندم
ولی حیف دیگه رفتیو با جای خالیت می‌سوزم و می‌سازم

 
شعر در فراق پدر از پروین اعتصامی

این قطعه را در تعزیت پدر بزرگوار خود سروده‌ام:

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل
تیشه‌ای بود که شد باعث ویرانی من

یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند
مرگ، گرگ تو شد، ای یوسف کنعانی من

مه گردون ادب بودی و در خاک شدی
خاک، زندان تو گشت، ای مه زندانی من

از ندانستن من، دزد قضا آگه بود
چو تو را برد، بخندید به نادانی من

آن که در زیر زمین، داد سر و سامانت
کاش میخورد غم بی‌سر و سامانی من

بسر خاک تو رفتم، خط پاکش خواندم
آه از این خط که نوشتند به پیشانی من

رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردی
بی تو در ظلمتم، ای دیده نورانی من

بی تو اشک و غم و حسرت همه مهمان منند
قدمی رنجه کن از مهر، به مهمانی من

صفحه روی ز انظار، نهان می دارم
تا نخوانند بر این صفحه، پریشانی من

دهر، بسیار چو من سر به گریبان دیده است
چه تفاوت کندش، سر به گریبانی من

عضو جمعیت حق گشتی و دیگر نخوری
غم تنهائی و مهجوری و حیرانی من

گل و ریحان کدامین چمنت بنمودند
که شکستی قفس، ای مرغ گلستانی من

من که قدر گهر پاک تو می دانستم
ز چه مفقود شدی، ای گهر کانی من

من که آب تو ز سرچشمه دل می دادم
آب و رنگت چه شد، ای لاله نعمانی من

من یکی مرغ غزلخوان تو بودم، چه فتاد
که دگر گوش نداری به نوا خوانی من

گنج خود خواندیم و رفتی و بگذاشتیم
ای عجب، بعد تو با کیست نگهبانی من!

شعر در مورد فوت پدر

 
شعر کوتاه؛ دوبیتی در سوگ پدر

یلدای بی پایان من از رفتنت آغاز شد
ایام غم انگیز من با چشم گریان ساز شد


~~~✦✦✦~~~

از فراقت با غم محنت، هم آغوشم پدر
رفتی و از مرگ جانسوزت سیه پوشم پدر


خنده و مهر و وفا و مهربانی های تو
در جهان هرگز نمی گردد فراموشم پدر

~~~✦✦✦~~~

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد
خانه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی، ای پدر یادت بخیر
خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد


~~~✦✦✦~~~

شعر کوتاه در مورد پدر فوت شده


ای پدر رفتی و یاد تو نرفت
دل برفت، شادی برفت، امید رفت

حال در سوگ تو بنشسته‌ایم
زنده‌ایم اما ز دل بشکسته‌ایم

~~~✦✦✦~~~


پدر ای آیت عشق خدایی
گل خوش بوی باغ آشنایی

از آن ساعت كه رفتی در دل خاک
دلم می سوزد از درد جدایی

~~~✦✦✦~~~

دوبیتی در سوگ پدر


چون سایه رب بر سر ما سایه پدر بود
بر سایه رب در صحف همسایه پدر بود

ایزد چو بفرمود که او رب صغیر است
در دفتر عشق آیه و سرمایه پدر بود

~~~✦✦✦~~~


پدرم در سوگ تو دل‌های ما پیوسته می‌گرید
سراپا همچو شمعی بی‌فروغ آهسته می‌گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه
به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می‌گرید

~~~✦✦✦~~~


باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی
ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود
ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

~~~✦✦✦~~~


پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما
مگر آن روز که در خاک شود منزل ما

~~~✦✦✦~~~


پدر جان یاد آن شب‌ها که ما را شمع جان بودی
میان نا امیدی‌ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگی کردن اگرچه رنج وسختی بود

بنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

~~~✦✦✦~~~


پدرم دیده به سویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

~~~✦✦✦~~~


گشته از سیلاب غم چشمان من دریا
پدر من چه گویم بی تو از فردا و فرداها پدر

تکیه گاهی بودی وتنها امید و آرزو
پدر بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی‌ها

~~~✦✦✦~~~


پدر سنگ مزارت را به آه و ناله می‌بوسم
به عشق و زحمت چندین و چندین ساله می‌بوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی‌یابم
ز چشمم ژاله می ریزد تو را چون لاله می‌بوسم

~~~✦✦✦~~~


همیشه مونس و یاورم پدرم بود
به وقت رنج غمخوارم پدر بود

چو پروانه اگر بال وپرم سوخت
ولی شمع شب تارم پدر بود

~~~✦✦✦~~~


ای پدر ای عارف نیکو خصال
ای که قدرت را ندانستیم ایام وصال

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون
چون تو گوهر کم دهد از خود برون

~~~✦✦✦~~~


روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر
بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر

کس نمی‌داند مقامش را بجز یزدان پاک
آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

~~~✦✦✦~~~


پدرم نقش تو اگر از میانه برخاست

اندوه تو جاودانه بر پاست

~~~✦✦✦~~~


وقتی ز دست ما و نماند از برای ما
غیر از غمی، شکسته دلی، جان خسته‌ای

تو مرغ جاودان بهشتی شدی ولی
داند خدا که پشت پسر را شکسته‌ای

~~~✦✦✦~~~


غم مرگ پدر کوچک غمی نیست
جگر می‌سوزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است
که بی او زندگی جز ماتمی نیست

~~~✦✦✦~~~

ناخوشم مثل یتیمی که پس از فوت پدر
شده نان آور و تک خواهر او بیمار است


~~~✦✦✦~~~


صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرا
در بوته صبر امتحان کرد مرا

هرگز نشکست پشتم از هیچ غمی
جز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

~~~✦✦✦~~~


افسوس، صد افسوس پدر از کف ما رفت
آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت

ما را نبود چاره به جز صبر در این غم
با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت

~~~✦✦✦~~~


پنهان به خاک گشت چو قد رسای تو
غمگین مباش، در دل ما هست جای تو

از مرگ ناگهانیت ای نازنین پدر
بیگانه سوخت تا چه رسد آشنای تو

مدیریت : قاسمی

مدیریت : 02155201350

مسئول فروش : 09122459588

ایمیل : senobar@gmail.com

نشانی کارگاه و نمایشگاه : تهران-جاده قدیم قم-بعد از درب جدید بهشت زهرا-جنب مسجد حضرت ابوالفضل

Smartsupp Live Chat

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction